Warunki gwarancji dla hulajnóg

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

ZAKRES GWARANCJI

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

WYGAŚNIĘCIE GWARANCJI

Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą zwykłych czynności eksploatacyjnych.

Gwarancja na urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności zakupionego towaru z umową (Dz. U. z 2002r., nr 141, poz. 11).

WARUNKI GWARANCJI DLA HULAJNÓG WYCZYNOWYCH ORAZ CZĘŚCI DO HULAJNÓG WYCZYNOWYCH

Hulajnogi wyczynowe – zasady gwarancji

Jeśli stwierdzą Państwo uszkodzenie produktu, należy to zgłosić bezzwłocznie po jego wystąpieniu i zaprzestać korzystania z produktu aż do czasu naprawy uszkodzenia.

Gwarancja na hulajnogi wyczynowe dotyczy poszczególnych komponentów – każda część traktowana jest osobno. Biorąc pod uwagę, że sprzęty wyczynowe są narażone na ponadnormatywne obciążenia, najczęściej gwarancja na poszczególne elementy u innych sprzedawców waha się od 1 do 3 miesięcy. W Zwinne Miasto macie Państwo zapewnioną opiekę gwarancyjną przez okres od 3 do 6 miesięcy.

Każde zgłoszenie reklamacyjne jest przez nas rozpatrywane indywidualnie. Aby przyspieszyć cały proces i pomóc w lepszej orientacji, poniżej znajdą Państwo listę ewentualnych przypadków wraz z informacją, czy dany przypadek jest objęty gwarancją i jaki jest jej okres.

ZACISK: 6 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

WAŻNE: Zacisk musi pasować do stosowanego systemu kompresji (np. inny zacisk pod SCS, inny pod HIC itd.) oraz do zewnętrznej średnicy kierownicy.

Objęte gwarancją: pęknięcia powstałe na skutek wady produkcyjnej i nie wynikające z nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania.
Nieobjęte gwarancją: śruby, gwinty i podkładki, ścieranie powłoki, uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub działania sił zewnętrznych (np. bezpośrednie uderzenie zaciskiem o przeszkodę, zbyt mocne dokręcenie śrub, prowadzące do pęknięcia itp.).

KIEROWNICA: 3 MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU

(Dotyczy kierownic: stalowych, aluminiowych i tytanowych)
WAŻNE: Kierownice występują w dwóch rozmiarach: standard (regular) i oversized. Kierownica musi pasować do stosowanego systemu kompresji (np. posiadać odpowiednie
nacięcie pod IHC itp.).

Objęte gwarancją: odklejanie spawów, złamania i wygięcia kierownicy powstałe na skutek wady produkcyjnej i nie wynikające z nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania.
Nieobjęte gwarancją: wszelkie przeróbki konstrukcyjne (np. skracanie kierownicy, wykonywanie nacięć, montowanie dodatkowych wsporników), zadrapania, rysy, ścieranie
elementów ozdobnych, uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub działania sił zewnętrznych (np. uderzenie kierownicą o przeszkodę, rzucanie hulajnogą itp.).

PODEST: 3 MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU

(Dotyczy podestów: park, street)
WAŻNE: Podesty parkowe służą do wykonywania ewolucji powietrznych, a podesty streetowe do ślizgów po murkach, poręczach itp.!
Objęte gwarancją: odklejanie się spawów, pęknięcia, złamania i wygięcia powstałe na skutek wady produkcyjnej i nie wynikające z nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania.
Nieobjęte gwarancją: zadrapania, rysy, ścieranie powłoki i elementów ozdobnych, uszkodzenia (w tym pęknięcia i złamania) powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub
działania sił zewnętrznych (np. uderzenie podestem o przeszkodę, rzucanie hulajnogą itp.).

WIDELEC: 3 MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU

WAŻNE: Widelec musi pasować do stosowanego systemu kompresji (np. inny widelec pod SCS, inny pod HIC itd.) oraz do kółek (w widelcu 110mm nie zamontujemy kółek 120 mm)!
Objęte gwarancją: złamania i wygięcia powstałe na skutek wady produkcyjnej i nie wynikające z nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania.
Nieobjęte gwarancją: wszelkie przeróbki konstrukcyjne (np. próba dopasowania widelca pod inny system kompresji), uszkodzenia osiek, złamania lub wygięcia widelca powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub działania sił zewnętrznych (np. niewłaściwe lądowanie po wykonaniu tricku, nieprawidłowe umieszczenie sterów itp.).

KÓŁKA: 3 MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU

WAŻNE: Kółka są elementem podlegającym naturalnemu zużyciu. Ich żywotność zależy od nawierzchni i stylu jazdy. Kółka muszą pasować do widelca (w widelcu 110mm nie
zamontujemy kółek 120 mm).
Objęte gwarancją: pęknięcia, złamania lub zmiany kształtu rdzenia (dotyczy wyłącznie aluminiowych rdzeni) powstałe na skutek wady produkcyjnej i nie wynikające z nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania, odklejenie całej warstwy ścieralnej od rdzenia koła.
Nieobjęte gwarancją: łożyska, podkładki, tulejki, wypłaszczenia powstałe na skutek nadmiernego hamowania lub jazdy po nieodpowiedniej nawierzchni, uszkodzenia
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub działaniem sił zewnętrznych (np. lądowanie na krawędzi koła, prowadzące do pękania lub częściowego odklejenia warstwy ścieralnej).

GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ:

Griptape – papier ścierny na podeście ma zapewnić stabilną jazdę i brak poślizgów. Z czasem ulega wytarciu. Jeśli przestaje pełnić swoją funkcję, konieczna jest jego wymiana.
Hamulec – z racji swojego przeznaczenia musi być elastyczny i nie jest częścią odporną na uderzenia; co jakiś czas należy sprawdzać, czy śruby mocujące nie są poluzowane.
Stery – wyróżnia się stery zintegrowane i niezintegrowane. Najbardziej wytrzymałe są stery mechaniczne, uszczelnione z zamkniętymi łożyskami.
Osie i tulejki – najlepiej wymieniać na modele tego samego producenta. W przypadku innych zestawów należy zwrócić uwagę na długość (w zależności od producenta może się różnić).
Gripy – rączki kierownicy podlegają naturalnemu zużyciu. Mają gwarantować pewny chwyt; jeśli przestają pełnić swoją rolę konieczna jest wymiana.
Łożyska – aby przedłużyć ich żywotność należy unikać jazdy w deszczu, po mokrych nawierzchniach oraz w terenach, gdzie występuje piasek, błoto, żwir itp.

Czasowe zużywanie produktu jest traktowane jako naturalne zużycie i nie podlega reklamacji.

Prawo do reklamacji nie przysługuje, jeżeli produkt posiada widoczne ślady niewłaściwego użytkowania lub też nie był odpowiednio konserwowany.

Dbanie o każdorazowe przygotowanie i sprawdzenie hulajnogi przed jazdą (np. dokręcenie elementów, sprawdzenie, czy nie występują luzy) jest obowiązkiem użytkownika.
Wszelkie modyfikacje i przeróbki dokonane po zakupie produktu powodują utratę gwarancji.
Utratę gwarancji powoduje też nieprawidłowy montaż i/lub montaż elementów konstrukcyjnie niedostosowanych do pozostałych części składowych hulajnogi.
W celu złożenia reklamacji należy przesłać maila na adres serwis@zwinnemiasto.pl.
Do maila musi być dołączony dowód zakupu, jak najdokładniejszy opis usterki oraz zdjęcia, na których dokładnie będzie widoczny rodzaj uszkodzeń.
Reklamacje rozpatrujemy w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia przesłania maila z kompletem wymaganych informacji (opis, dowód zakupu, zdjęcia)

ZOBACZ PORÓWNANIE