Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych – wszystko co musisz wiedzieć!

Dodano: 17 maja 2021 w kategorii: Hulajnogi elektryczne Autor: zwinnemiasto

Po trwających ponad cztery lata pracach nad nowelizacją ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i licznych próbach objęcia hulajnóg elektrycznych nowymi przepisami, nastał długo wyczekiwany finał: 20 maja 2021r. regulacje wchodzą w życie. Każdy kupujący hulajnogę powinien je znać, aby nie narażać się na mandaty. Na pewno u wielu z Was pojawiło się w głowie wiele pytań: gdzie jeździć hulajnogą elektryczną? Kto może jeździć hulajnogą elektryczną?

Dlatego specjalnie dla Was stworzyliśmy najbardziej kompletne kompendium wiedzy na temat obowiązujących przepisów i zebraliśmy wszystko w jednym miejscu. Dowiecie się m.in. kto może korzystać z tych sprzętów, którędy można się nimi poruszać oraz jakie restrykcje grożą za nieprzestrzeganie nowych przepisów.

Żeby tekst był jak najbardziej przejrzysty podzieliliśmy go na trzy rozdziały. W każdym omówimy wyczerpująco wybraną kategorię sprzętu regulowanego nowymi przepisami, czyli hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch.

 

przepisy hulajnogi elektryczne 10

Zwracamy również uwagę, że przepisy, który poniżej szczegółowo prezentujemy, dzielą się na dwie grupy. Pierwsze wchodzą w życie 20 maja 2021 roku, wraz z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Drugie wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku w drodze rozporządzenia, które na dzień publikacji artykułu nie zostało jeszcze zatwierdzone i na obecnym etapie jest jedynie projektem.

 

 

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE

Część I
Stan prawny: od 20 maja 2021 r.
Po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 

przepisy hulajnogi elektryczne 1

Przykłady sprzętów:
Jest to wydzielona i zamknięta kategoria, dotyczy wyłącznie hulajnóg elektrycznych i żaden inny sprzęt nie wchodzi do tej kategorii.

Warto w tym miejscu zatrzymać się na chwilę, aby przeanalizować kilka konsekwencji takiej a nie innej definicji hulajnogi elektrycznej. Pierwsza konsekwencja jest taka, że musi to być pojazd napędzany elektrycznie, odpadają więc wszelkiego rodzaju silniki spalinowe. Idąc dalej mamy w definicji narzucone, że ma to być pojazd dwuosiowy i z kierownicą, odpadają więc wszelkiego rodzaju wynalazki z większą ilością osi oraz te nie posiadające kierownicy. Kolejny element definicji dotyczy poruszania się na hulajnodze elektrycznej jedynie osoby nią kierującej, odpadają więc nie tylko romantyczne wycieczki w parach ale także przewożenie przez rodziców hulajnogą dzieci.

 

przepisy hulajnogi elektryczne 8

Najwięcej kontrowersji budzi przepis dotyczący siodełka a mówiąc dosadniej zakaz posiadania siodełka w hulajnodze elektrycznej.
Piszemy o tym więcej w dalszej części artykułu.

 

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

W myśl przepisów, kierujący hulajnogą elektryczną powinien poruszać się:

1. Drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów.
Droga dla rowerów jest oddzielona od jezdni np. krawężnikiem lub barierkami. Bardzo często występuje obok przeznaczonych dla pieszych chodników lub jest z nimi połączona.  Na drodze rowerowej hulajnoga elektryczna ma pierwszeństwo przed pieszym.
Pas ruchu dla rowerów to wydzielona boczna część jezdni, znajdująca się skrajnie po prawej stronie. Takie rozwiązanie występuje tam, gdzie nie ma zbudowanej odseparowanej trasy dla rowerów, czyli jeździmy po tym samym poziomie ulicy co samochody. Kierujący hulajnogą elektryczną, tak jak rower, może zatrzymać się w śluzie rowerowej.

 

przepisy hulajnogi elektryczne 7

2. Jezdnią, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h (w przypadku braku drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów). Jednak bez względu na obowiązujące na jezdni ograniczenie do 30 km/h, jako korzystający z e-hulajnogi, nie może przekroczyć maksymalnej prędkości wynoszącej 20 km/h. Hulajnoga elektryczna na wspólnej jezdni zawsze będzie pojazdem wolniejszym od auta.

3. Chodnikiem (tylko wtedy, gdy użytkownik hulajnogi elektrycznej nie ma przed sobą ani drogi rowerowej, ani jezdni z odpowiednim ograniczeniem prędkości). Podczas jazdy po chodniku musi spełniać cztery najważniejsze wymogi:
– jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
– zachować szczególną ostrożność
– ustępować pierwszeństwa pieszemu
– nie utrudniać jego ruchu

 

przepisy hulajnogi elektryczne 6

Ograniczenie prędkości:
Powyższe informacje pośrednio informują o limitach związanych z prędkości hulajnóg elektrycznych, które wynoszą:
20 km/h – na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz na jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h
6-8 km/h – na chodniku (mniej więcej tyle będzie wynosić prędkość „zbliżona” do prędkości pieszego)

 

„DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA ZOSTAŁA W USTAWIE OKREŚLONA NA 20 KM/H, PRZY CZYM W SYTUACJI GDY JEDZIEMY CHODNIKIEM POWINNIŚMY TO ROBIĆ Z PRĘDKOŚCIĄ ZBLIŻONĄ DO PRĘDKOŚCI PIESZEGO, CZYLI OKOŁO 8 KM/H.”

 

Kto może jeździć hulajnogą elektryczną?

Uregulowane zostały również kwestie związane z wiekiem użytkownika. Od 20 maja 2021 roku nie każdy będzie mógł swobodnie poruszać się e-hulajnogą.

– Osoby pełnoletnie – nie potrzebują żadnych dodatkowych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną.
– Osoby między 10. a 18. rokiem życia – muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii: AM (możliwe do wyrobienia od 14 lat, np. motorower, mały quad), A1 (od 16 lat, np. motocykl do 125 cm3), B1 (od 16 lat, np. duży quad), T (od 16 lat, np. ciągnik rolniczy, walec). Biorąc pod uwagę, że najniższy wiek do uzyskania prawa jazdy wymienionych kategorii to 14 lat i dodając do tego koszty kursu, opłatę za egzamin i wydanie dokumentu, znacznie lepszym rozwiązaniem jest posiadanie karty rowerowej – tę można wyrobić (bezpłatnie!) po ukończeniu 10. roku życia.
– Dzieci przed 10. rokiem życia – mogą korzystać z e-hulajnogi tylko pod opieką osoby dorosłej w strefie zamieszkania (znak informacyjny D-40: białe ludziki grające w piłkę na niebieskim tle).

 

przepisy hulajnogi elektryczne 5

Postój/parkowanie:
Przepis został wprowadzony przede wszystkim z myślą o wypożyczanych hulajnogach miejskich, ale dotyczy wszystkich sprzętów. Dopuszcza się postój e-hulajnogi na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca, parkując hulajnogę elektryczną należy spełnić trzy podstawowe warunki:
– ustawić e-hulajnogę równolegle do krawędzi chodnika,
– jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najdalej oddalonej od jezdni,
– tak, aby szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie była mniejsza niż 1,5 metra
Czyli hulajnogę stawiamy w takiej pozycji w jakiej jechaliśmy. Dzięki czemu nie utrudnimy ruchu pieszym. Gdy jedziemy w kilka osób lub widzimy już zaparkowane sprzęty, ustawiamy jeden za drugim (nie obok siebie).

Mandaty:
Jeśli nie zastosujemy się do powyższych wymogów, przewidziano kary finansowe. Policja oraz straż miejska (gminna) jest upoważniona do legitymowania oraz wydawania wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi. Przykłady kilku wykroczeń, za które grozi mandat:
– za niewłaściwe parkowanie hulajnogi grozi mandat w wysokości 100 zł
– za usunięcie e-hulajnogi z drogi: 123 zł
– za każdą dobę przechowywania na parkingu policyjnym: 23 zł
– przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku: 100 zł
– korzystanie w trakcie jazdy z telefonu, gdy wiąże się z trzymaniem w dłoni aparatu lub mikrofonu: 200 zł (jeśli rozmowę prowadzimy za pomocą słuchawek i mikrofonu, którego nie musimy przytrzymywać, nie łamiemy zasad)
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na chodniku: 350 zł
– jazda pod wpływem „alkoholu lub podobnie działającego środka”: od 300 zł do 500 zł

Czego jeszcze zabrania się kierującemu hulajnogą elektryczną:
– jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu
– jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy
– czepiania się pojazdów
– ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
– ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

Sygnalizacja skrętu:
W przypadku gdy hulajnoga elektryczna nie jest wyposażona w kierunkowskazy, kierujący jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar skrętu przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.
Jest to jeden z przepisów, który najdobitniej pokazuje, że tworzeniem regulacji zajmowały się osoby, które same nie korzystają z hulajnóg elektrycznych. Sygnalizacja manewru, trzymając tylko jedną rękę na kierownicy jest łatwa podczas jazdy rowerem, więc ktoś pomyślał, że na hulajnodze będzie tak samo. Nie jest. Ciekawe, jak wyciągniętą ręką zasygnalizować manewr skrętu w prawo, kiedy dopiero włączamy się do ruchu, a pod prawą ręką znajduje się manetka przyspieszenia?

 

przepisy hulajnogi elektryczne 12

Co z siodełkiem?
Definicja mówi jasno: hulajnoga elektryczna to pojazd bez siedzenia. Więc produkt „hulajnoga elektryczna z siodełkiem” w myśl przepisów… nie jest hulajnogą elektryczną! Czym więc jest? Pojazdem niespełniającym warunków. Swoistym obejściem prawa, byłoby zarejestrowanie go jako motorower. Po spełnieniu koniecznych warunków, będziemy zmuszeni poruszać się wyłącznie po jezdni, obowiązkowo w kasku, a dodatkowo zatroszczyć się o tablice rejestracyjne, OC, homologację. Za to plusem takiego rozwiązania jest fakt, że nie będzie obowiązywał nas limit 20 km/h, a maksymalne dopuszczalne prędkości, które wyznaczają znaki drogowe.

 

przepisy hulajnogi elektryczne 13

Dodatkowe przepisy:
W zorganizowanej kolumnie może jechać maksymalnie 15 hulajnóg elektrycznych. Innym uczestnikom ruchu zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie hulajnogi elektryczne.

 

przepisy hulajnogi elektryczne 4

 

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE

Część II

Stan prawny: od 1 stycznia 2022 r.
Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych

Powyżej przeanalizowaliśmy, co zmienia się od 20 maja 2021 roku. Teraz przejdźmy do rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakie muszą spełniać hulajnogi elektryczne od 1 stycznia 2022 roku. Ważna uwaga: samo rozporządzenie wciąż jest niezatwierdzonym projektem i ostatecznie jego forma może ulec zmianie!

Według obecnego projektu, od przyszłego roku e-hulajnoga musi spełniać następujące warunki techniczne:
długość nie może przekraczać 1,3 m
szerokość nie może przekraczać 0,9 m 
masa własna nie może przekroczyć 25 kg
konstrukcja musi ograniczać prędkość do 20 km/h

 

przepisy hulajnogi elektryczne 2

Oświetlenie:
z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej
z boku – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej selektywnej, widoczne po obu stronach
Dopuszcza się, aby światła pozycyjne hulajnogi elektrycznej, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. Światła pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; dopuszcza się migające światła pozycyjne;
2) światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) – z tyłu.

Inne wymagania:
Hamulec – e-hulajnoga musi być wyposażona w co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec
Dzwonek/klakson – o nieprzeraźliwym dźwięku
Numer rozpoznawczy – nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym
Podpórka – zapewniająca stabilne ustawienie pojazdu na podłożu.

Trzeba wiedzieć:
Hulajnogi elektryczne wprowadzane do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 r. muszą spełniać warunki techniczne określone dla tych pojazdów w oddzielnym rozporządzeniu.
Hulajnogi elektryczne wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r. mogą nie spełniać warunków technicznych określonych dla tych pojazdów w oddzielnym rozporządzeniu.
Konkluzja: jeśli do końca obecnego roku kupicie dowolną e-hulajnogę (bez względu m.in. na jej wagę i wymiary), będziecie mogli z niej korzystać również w następnych latach bez łamania prawa!

 

 

URZĄDZENIA TRANSPORTU OSOBISTEGO

Część I

Stan prawny: od 20 maja 2021 r.
Po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 

przepisy hulajnogi elektryczne 9

Przykłady sprzętów:
Segway, monocykl elektryczny, deskorolka elektryczna.

Którędy jeździć:
Kierujący UTO porusza się:
1. Drogą dla rowerów (tak zwaną: ścieżką rowerową) – jest oddzielona od jezdni np. krawężnikiem lub barierkami. Bardzo często występuje obok przeznaczonych dla pieszych chodników lub jest z nimi połączona. Na drodze rowerowej kierujący UTO ma pierwszeństwo przed pieszym.
2. Chodnikiem lub droga dla pieszych (gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów). W tym wypadku musi spełniać cztery wymogi:
– jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
– zachować szczególną ostrożność
– ustępować pierwszeństwa pieszemu
– nie utrudniać jego ruchu

Ograniczenie prędkości:

Powyższe informacje pośrednio informują o limitach związanych z prędkości UTO, które wynoszą:
20 km/h – na drodze dla rowerów
6-8 km/h – na chodniku (mniej więcej tyle będzie wynosić prędkość „zbliżona” do prędkości pieszego)

Kto może korzystać z UTO:
– Osoby pełnoletnie – nie potrzebują żadnych dodatkowych uprawnień do kierowania UTO.
– Osoby między 10. a 18. rokiem życia – muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii: AM (od 14 lat, np. motorower, mały quad), A1 (od 16 lat, np. motocykl do 125 cm3), B1 (od 16 lat, np. duży quad), T (od 16 lat, np. ciągnik rolniczy, walec). Biorąc pod uwagę, że najniższy wiek do uzyskania prawa jazdy wymienionych kategorii to 14 lat i dodając do tego koszty kursu, opłatę za egzamin i wydanie dokumentu, znacznie lepszym rozwiązaniem jest posiadanie karty rowerowej – tę można wyrobić (bezpłatnie!) po ukończeniu 10. roku życia.
– Dzieci przed 10. rokiem życia – mogą korzystać z UTO tylko pod opieką osoby dorosłej w strefie zamieszkania (znak informacyjny D-40: białe ludziki grające w piłkę na niebieskim tle).

Postój/parkowanie:
Dopuszcza się postój UTO na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca, podczas parkowania należy spełnić trzy podstawowe warunki:
– ustawić UTO równolegle do krawędzi chodnika,
– jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najdalej oddalonej od jezdni,
– tak aby szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie była mniejsza niż 1,5 metra
Żeby łatwo zapamiętać: UTO stawiamy w takiej pozycji w jakiej jechaliśmy, dzięki czemu nie utrudnimy ruchu pieszym. Gdy jedziemy w kilka osób lub widzimy już zaparkowane sprzęty, ustawiamy jeden za drugim (nie obok siebie).

Mandaty:
Jeśli nie zastosujemy się do powyższych wymogów, przewidziano kary finansowe. Policja oraz straż miejska (gminna) jest upoważniona do legitymowania oraz wydawania wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi. Przykłady kilku wykroczeń, za które grozi mandat:
– za niewłaściwe parkowanie UTO grozi mandat w wysokości 100 zł.
– za usunięcie UTO z drogi: 123 zł
– za każdą dobę przechowywania na parkingu policyjnym: 23 zł
– przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku: 100 zł.
– korzystanie w trakcie jazdy z telefonu, gdy wiąże się z trzymaniem w dłoni aparatu lub mikrofonu: 200 zł (jeśli rozmowę prowadzimy za pomocą słuchawek i mikrofonu, którego nie musimy przytrzymywać, nie łamiemy zasad).
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na chodniku: 350 zł.
– jazda pod wpływem „alkoholu lub podobnie działającego środka”: od 300 zł do 500 zł.

Czego jeszcze zabrania się kierującemu UTO:
– ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
– przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
– czepiania się pojazdów
– ciągnięcia za pojazdem kierującego urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

Sygnalizacja skrętu:
W przypadku gdy UTO nie jest wyposażone w kierunkowskazy, kierujący jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar skrętu przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.

 

URZĄDZENIA TRANSPORTU OSOBISTEGO

Część II

Stan prawny: od 1 stycznia 2022 r.

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych

Powyżej przeanalizowaliśmy, co zmienia się od 20 maja 2021 roku. Teraz przejdźmy do rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakie muszą spełniać UTO od 1 stycznia 2022 roku. Ważna uwaga: samo rozporządzenie wciąż jest niezatwierdzonym projektem i ostatecznie jego forma może ulec zmianie!

Według obecnego projektu, od przyszłego roku UTO musi spełniać następujące warunki techniczne:
długość nie może przekraczać 1,3 m
szerokość nie może przekraczać 0,9 m 
konstrukcja ograniczająca rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h

Oświetlenie:
– z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej
Dopuszcza się, aby światła pozycyjne były zdemontowane, jeżeli kierujący pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. Światła pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; dopuszcza się migające światła pozycyjne;
2) światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) – z tyłu;

Inne wymagania:
Numer rozpoznawczy – nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym.

Trzeba wiedzieć:
Urządzenia transportu osobistego wprowadzane do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 r. muszą spełniać warunki techniczne określone dla tych pojazdów wydanych w oddzielnym rozporządzeniu.
Urządzenia transportu osobistego wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r. mogą nie spełniać warunków technicznych określonych dla tych pojazdów w oddzielnym rozporządzeniu.
Konkluzja: jeśli do końca obecnego roku kupicie dowolne urządzenie transportu osobistego (bez względu m.in. na jego długość i szerokość), będziecie mogli z niego korzystać również w następnych latach bez łamania prawa!

 

URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE RUCH

Stan prawny: od 20 maja 2021 r.
Po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

przepisy hulajnogi elektryczne 11

Przykłady sprzętów:
Rolki, łyżworolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga klasyczna, monocykl

Którędy jeździć:
Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów.
Na chodniku albo drodze dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
Na drodze rowerowej ma pierwszeństwo przed pieszym.
W strefie zamieszkania może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając jezdnię, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Obowiązki kierującego UWR:
– poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad urządzeniem
– zachować bezpieczny odstęp przy wymijaniu, omijaniu i wyprzedzaniu
– ustąpić pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu dla pieszych

Czego zabrania się kierującemu UWR:
– poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
– przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
– ciągnięcia pojazdu lub ładunku
– czepiania się pojazdów
– poruszania się tyłem

Ograniczenie prędkości: brak specjalnych uregulowań
Kto może korzystać z UWR: brak specjalnych uregulowań
Postój/parkowanie: brak specjalnych uregulowań

Policja oraz straż miejska (gminna) jest upoważniona do legitymowania oraz wydawania wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi.

 

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten obszerny materiał pozwoli dobrze zorientować się w temacie co jest czym oraz co wolno, czego nie wolno.

Link do kompletnego tekstu ustawy opublikujemy po jej wejściu w życie tutaj.
Projekt rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakie będą musiały spełniać hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego opublikujemy po jego zatwierdzeniu tutaj.

przepisy hulajnogi elektryczne 3

Jeśli zastanawiacie się, analizujecie, porównujecie i wciąż nie wiecie, jaką hulajnogę elektryczną wybrać, zapraszamy do naszego salonu w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, chętnie Wam pomożemy w podjęciu optymalnej decyzji.

Jacek Pilip

ZOBACZ PORÓWNANIE